POLIFONIA

Acompanyament a la transformació dels membres de l’entorn acollidor de persones dependents, trastorns, patologies i malalties severes i/o conductes addictives

El treball se centra exclusivament en l’entorn acollidor/familiar, i està dirigit a donar suport mitjançant la MÚSICA i la dimensió emocional, de manera que ajudi a incrementar el seu estat anímic i disminuir el risc de patir trastorns físics i/o psíquics, i reforçar la comunicació entre la persona i la seva xarxa de suport familiar. La proposta ofereix un suport personal i professional que permeti donar-li recursos des de l’àmbit musical per incorporar-los a les rutines del dia a dia.
Proposem diferents tipus d’intervenció, que es poden adaptar a altres formats i propostes:
• Glops emocionals: 2 sessions de 3h/sessió
Curta durada: 8 sessions (mínim) d’1,5 h/setmana
Llarga durada: mòduls on es treballen de forma més profunda diferents blocs temàtics

La intervenció es pot fer de manera:

Grupal:

mínim, 6 – màxim, grup 14 persones

 

Individual:

el cuidador/familiar