QUÈ OFERIM?

ORIENTEM I ACOMPANYEM

Programa de consultoria i assessorament a escoles de música -EM-

Orientem les institucions, organitzacions i serveis d’ensenyaments artístics a transformar la seva mirada en l’àmbit organitzatiu i pedagògic.

 

Aquest servei l’hem concebut per guiar-te i donar-te suport en la definició, implementació i seguiment del model organitzatiu i pedagògic del teu projecte d’ensenyaments artístics a través dels següents eixos: 

DEMOCRATITZAR L’OFERTA PÚBLICA

MILLORAR LA
GESTIÓ PÚBLICA

PROMOURE L’EQUITAT I LA INTERDISCIPLINARIETAT

EXPLORAR ACCIONS FORA DELS CENTRES D’ENSENYAMENT MUSICAL I ARTÍSTICS COM A PART DEL COMPROMÍS I RETORN AMB LA POBLACIÓ A TRAVÉS DEL FOMENT I LA CONSOLIDACIÓ DE PROJECTES DE MÚSICA I ARTS COMUNITARIS 

COM HO FEM?

Des del “saber fer i l’experiència” que posem a la teva disposició. Els 20 anys de dedicació professional en l’àmbit de l’administració local i en la creació de projectes de gestió, organització, pedagògics i implementació de centres públics d’ensenyaments musicals i artístics fonamenten sòlidament la nostra metodologia i línies de treball.
Des de l’escolta activa i el foment d’un procés participatiu, facilitant el diàleg obert amb tots els agents implicats per debatre i democratitzar la missió dels serveis públics dels ensenyaments musicals i artístics.
Des de la racionalització, l’eficiència i l’eficàcia dels recursos econòmics i humans que considerem que són la base de la sostenibilitat econòmica dels ens locals.
Des de la transparència de tot allò que fem i emprenem per facilitar i acompanyar durant els processos de transformació.

ON HO HEM FET?

• Assessorament en diverses EMM de les províncies de Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona.
Creació de l’EMM de 6 EMM de diverses poblacions i tipologies.
Participació en més de 20 projectes d’assessorament en la planificació, gestió i implementació d’EMM del territori.