L’AULA DE MIXOLIDIA

PROGRAMA DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

(CURSOS I XERRADES)

Estem convençuts que l’educació, formació i sensibilització són veritables eines que possibiliten la transformació de les organitzacions, els equips de treball, les persones i els entorns en l’àmbit emocional, relacional i organitzatiu.


Prenent consciència, entenent i acceptant les pròpies emocions, podrem entendre i acceptar els altres. És per això que les xerrades, conferències i formacions que oferim tenen un component vivencial i d’experimentació, on es faciliten eines de gestió emocional i d’empoderament individual i col·lectiu.


Tot i que preferim treballar de manera presencial, el programa està adaptat perquè es pugui desenvolupar de manera virtual.

ÀMBIT MUSICAL

Programa centrat en la planificació i gestió d’escoles de música i/o centres d’ensenyaments artístics, tenint en compte l’entorn normatiu, la relació amb l’administració pública i la gestió del personal que hi treballa. 
Equips directius

ÀMBIT EDUCATIU

Programa destinat a orientar i acompanyar cada un dels agents implicats en l’àmbit educatiu (Primària i Secundària) amb la finalitat de facilitar la gestió de conflictes, reducció de l’estrès, facilitar el creixement personal i afavorir la interacció entre ells.
Equip docents i professionals

Alumnat

Famílies (AFA)

ÀMBIT SOCIO-COMUNITARI / SOCIO-SANITARI

Programa destinat als professionals i/o usuaris de cada un dels serveis amb la finalitat de facilitar eines, estratègies i recursos per la gestió de conflictes, la reducció de l’estrès, el creixement personal i la millora comunicativa de les parts implicades.
Equips professionals

Usuaris del servei

ÀMBIT SOCIO-SANITARI

Programa destinat als professionals i/o usuaris de l’àmbit sòcio-sanitari amb la finalitat de facilitar nous recursos, des de l’àmbit musicoterapèutic, en la gestió emocional que puguin ser incorporats en la seva pràctica diària.
Professionals

treballar les pròpies emocions ajuda a reduir el burn-out, la gestió de conflictes, l’autoestima i millora la interacció amb els usuaris.

Usuaris

treballar les pròpies emocions, la regulació i acceptació afavoreix el respecte, la comunicació, l’empatia i el creixement personal.