L’AULA DE MIXOLIDIA

PROGRAMA DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Estem convençuts que l’educació, formació i sensibilització són veritables eines que possibiliten la transformació de les organitzacions, els equips de treball, les persones i els entorns en l’àmbit emocional, relacional i organitzatiu.

 

Prendre consciència, entenen i acceptant les pròpies emocions podrem entendre i acceptar als altres. És per això, que les xerrades, conferències i formacions que oferim tenen un component vivencial i d’experimentació, on es faciliten eines de gestió emocional i d’ empoderament individual i col·lectiu.

ÀMBIT MUSICAL

Programa destinat a equips directius de les Escoles de Música centrada en la Gestió i planificació de centres en les següents matèries:
Gestió de personal

Entorn normatiu

Relació amb l’administració pública

ÀMBIT EDUCATIU

Programa destinat a orientar i acompanyar a cada un dels agents implicats en l’àrea educativa dels alumnes(primària i secundària) amb la finalitat de facilitar, des de l’àmbit de la musicoteràpia nous recursos per al desenvolupament d’habilitats emocionals, que puguin ser incorporats en la seva pràctica diària.
Equip docents i professionals

treballar les pròpies emocions ajuda a reduir el burn-out, el creixement personal, la gestió de conflictes i millora la interacció amb els alumnes.

Alumnat

Altreballar les pròpies emocions, la regulació i acceptació afavoreix el respecte, la comunicació, l’empatia i facilita l’autoestima, l’autocompasió i el creixement personal.

Famílies ( AFA’s)

treballar les pròpies emocions permet afavorir la comunicació i el vincle amb el fills.

ÀMBIT SOCIO-COMUNITARI

Programa destinat a orientar i acompanyar professionals i/o usuaris del servei amb la finalitat de facilitat nous recursos de gestió emocional, des de l’àmbit de la musicoteràpia, per incorporar-los en el dia a dia a nivell individual i col·lectiu.
Equips professionals

treballar les pròpies emocions ajuda a reduir el burn-out , la gestió de conflictes, el creixement personal i millora la interacció amb els usuaris.

Usuaris del servei

treballar les pròpies emocions, la regulació i acceptació afavoreix el respecte, la comunicació, l’empatia i el creixement personal.

ÀMBIT SOCIO-SANITARI

Programa destinat als professionals i/o usuaris de l’àmbit sòcio-sanitari amb la finalitat de facilitar nous recursos, des de l’àmbit musicoterapèutic, en la gestió emocional que puguin ser incorporats en la seva pràctica diària.
Professionals

treballar les pròpies emocions ajuda a reduir el burn-out, la gestió de conflictes, l’autoestima i millora la interacció amb els usuaris.

Usuaris

treballar les pròpies emocions, la regulació i acceptació afavoreix el respecte, la comunicació, l’empatia i el creixement personal.