JO RESSONO

Acompanyament a la transformació de la persona

Treballem centrant-nos en la transformació i despertar de la consciència, en l’àmbit individual, de les emocions, mitjançant la MÚSICA, a través de la dimensió emocional, els valors, l’espiritualitat com a element indispensable per desenvolupar el potencial de la persona i la relació que manté amb si mateixa i amb el seu entorn.
Proposem diferents tipus d’intervenció, que es poden adaptar a altres formats i propostes:
• Glops emocionals: 2 sessions de 3h /sessió
Curta durada: de 10 a 12 sessions (mínim) d’ 1-1,5 h/setmana
Llarga durada: mòduls on es treballen de forma més profunda els diferents blocs temàtics

La intervenció es pot fer de manera:

Grupal:

– Sense diversitats i/o necessitats especials: mínim, 6 – màxim, 14 persones/ sessió.

 

– Amb diversitat i/o necessitats especials: mínim, 4 – màxim, 6 persones/sessió
(Els grups es formaran en funció de l’edat i el grau de diversitat.)

 

Individual