IN CRESCENDO

Acompanyament a la transformació i cohesió del grup entorn acollidor/famílies

Treballem de manera conjunta amb la persona i el seu entorn acollidor/familiar/ cuidador per refermar el vincle, afavorir la comunicació i facilitar el respecte i l’empatia.
Proposem diferents tipus d’intervenció, que es poden adaptar a altres formats i propostes:
• Glops emocionals: 2 sessions de 3h/sessió
Curta durada: de 10 a 12 sessions (mínim) d’1-1,5 h/setmana
Llarga durada: mòduls on es treballen de forma més profunda diferents blocs temàtics

La intervenció es pot fer de manera:

Grupal :

2 persones/família

– Famílies sense diversitat o necessitats especials: mínim, 6 – màxim, 14 persones/grup

 

– Famílies amb diversitat o necessitats especials: mínim, 6 – màxim, 12 persones
(Els grups es formaran en funció de l’edat i el grau de diversitat.)

 

Individual:

mínim, 2 persones/família- màxim, 4 persones/família